Ympäristöterveys

Ympäristöterveys

Ympäristöterveydenhuollosta vastaa Siilinjärven kunnan isännöimä ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue, johon myös Lapinlahden kunta kuuluu. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat peruseläinlääkinnän palveluista vastaava eläinlääkintähuolto ja terveysvalvonta, joiden tavoitteena on taata kuntalaisille terveellinen ja turvallinen asuinympäristö.

Terveysvalvonta on sosiaali- ja terveyslautakunnan alainen yksikkö, jonka perustehtävänä on väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä terveyshaittojen ennaltaehkäiseminen. Terveysvalvonta on osa ympäristöterveydenhuoltoa ja sen tehtäviin kuuluvat:

  • Elintarvikevalvonta
  • Asuinhuoneistojen ja muiden huoneistojen valvonta
  • Talous-, uimavesi- ja uima-allasvesivalvonta
  • Elintarvikkeita tuottavien laitosten valvonta
  • Tupakkatuotteiden myynnin ja mainonnan sekä tupakointikieltojen valvonta
  • Eläinsuojelulain mukainen valvonta

Terveysvalvonnan kanssa asioivat yksityiset henkilöt, yritykset, yksityiset toiminnanharjoittajat, monet valtion virastot, lääninhallitus, yhteisöt ja tiedotusvälineet. Yksityisiä ihmisiä terveysvalvonta palvelee erityisesti silloin, kun on kyse yksityisen henkilön terveyteen, ja joissakin tapauksissa myös omaisuuteen, vaikuttavista ulkoisista tekijöistä.