Esiopetus

Esiopetus

Lapinlahden kunnassa esiopetusta järjestetään Alapitkän, Rovastilan ja Varpaisjärven päiväkodeissa ja Martikkalan, Nerkoon ja Paloisten kouluissa. Esiopetus on maksutonta kaikille lapinlahtelaisille lapsille vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua. Jos lapsi on vamman tai sairauden vuoksi otettu pidennettyyn oppivelvollisuuteen, on hänellä oikeus esiopetukseen sinä vuonna, jonka kuluessa täyttää viisi vuotta. Tällöin lapsen on osallistuttava esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamisvuonna eli sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta.

Myös ns. lykkäystä koulunkäynnin aloittamiseen saaneilla on oikeus maksuttomaan esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamisvuonna.

Esiopetukseen osallistuminen on velvoittavaa. Esiopetuksessa noudatetaan esiopetussuunnitelmaa, joka perustuu valtakunnalliseen esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin.

Lähiesiopetuspaikan nimeäminen

Lapinlahden kunnassa asuvalle lapselle tulee perusopetuslain mukaan nimetä lähiesiopetuspaikka. Lähiesiopetuspaikka nimetään esiopetuksen aloittaville ja koululaitokseen uutena tuleville esioppilaille. Lapinlahdella on jokaiselle koululle määritelty oppilaaksiottoalueet, joihin pohjaten sivistyslautakunta nimeää kerran vuodessa alkuvuodesta seuraavana lukuvuonna aloittavien esioppilaiden lähiesiopetuspaikan. Kesken lukuvuoden tapahtuvat nimeämiset tekee hallintosäännön mukaan sivistysjohtaja.

Huoltaja voi hakea lapselleen lupaa käydä muuta kuin nimettyä lähiesiopetuspaikkaa, mutta ehdoksi voidaan perusopetuslain 32 §: n mukaan asettaa se, että huoltajat huolehtivat itse oppilaskuljetuksen kustannuksista. Hakemuksen voi tehdä vapaamuotoisesti sähköpostilla sivistysjohtajalle.

Esiopetukseen ilmoittautumisen voi tehdä sähköisesti kohdassa "varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi". Hakemus on myös tulostettavissa alla olevista liitteistä tai se on saatavissa varhaiskasvatuksen toimistosta (Kunnantalo, Asematie 4) ja päiväkodeista.

 

Varhaiskasvatuksessa järjestettävän esiopetuksen toimintapäivät lukuvuonna 2023-2024

 • Esiopetus alkaa 16.8.2023
 • Syysloma on 16.-22.10.2023
 • Joululoma on 16.12.2023-7.1.2024
 • Talviloma on 4.-10.3.2024
 • Vapaapäivä on 10.5.2024
 • Esiopetus loppuu 31.5.2024

 

Koulussa järjestettävän esiopetuksen toimintapäivät lukuvuonna 2023-2024

 • Syyslukukausi 10.8.-22.12.2023
 • Syysloma 16.-22.10.2023
 • Joululoma 23.12.2023-7.1.2024
 • Kevätlukukausi 7.1.-1.6.2024
 • Talviloma 4.-10.3.2024

Varhaiskasvatuksessa järjestettävän esiopetuksen toimintapäivät lukuvuonna 2024-2025

 • Esiopetus alkaa 14.8.2024
 • Syysloma on 14.-20.10.2024
 • Joululoma on 18.12.2024-7.1.2025
 • Talviloma on 3.-9.3.2025
 • Vapaapäivä on 2.5.2025
 • Esiopetus loppuu 28.5.2025

Koulussa järjestettävän esiopetuksen toimintapäivät lukuvuonna 2024-2025

 • Syyslukukausi 8.8.-20.12.2024
 • Syysloma 14.-20.10.2024
 • Joululoma 21.12.2024-7.1.2025
 • Kevätlukukausi 7.1.-31.5.2025
 • Talviloma 3.-9.3.2025