Hyvinvointi ja osallisuus

Hyvinvointi ja osallisuus

Hyvinvoinnin edistämisen tavoitteena on kuntalaisten laaja-alainen hyvinvoinnin tukeminen. Hyvinvointi koostuu monista osatekijöistä, kuten terveydestä, toimeentulosta, asumisesta, puhtaasta ympäristöstä, turvallisuudesta, itsensä toteuttamisesta ja läheisistä ihmissuhteista. Hyvinvoinnin edistämistä ovat myös syrjäytymisen ennaltaehkäisy sekä osallisuuden vahvistaminen. Hyvinvoinnin edistäminen on yksi Lapinlahden kunnan strategisista tavoitteista ja sitä toteutetaan monialaisessa yhteistyössä kunnan eri palvelualueiden, järjestöjen, seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa.

Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan lakisääteinen perustehtävä ja se kuuluu kunnan kaikille toimijoille. Käytännössä se tarkoittaa tietoista voimavarojen kohdentamista kuntalaisten hyvinvointiin. Toimintaa ohjaa ja koordinoi Lapinlahden monialainen hyvinvointiryhmä. Kunnanvaltuusto eli kunnan ylin johto on vastuussa strategisista päätöksistä, joilla kunnassa edistetään hyvinvointia.

Lapinlahdella hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen on monialaista ja verkostoitunutta. Hyvinvoinnin edistämistä tapahtuu muun muassa ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön työryhmässä, ruokakasvatustyöryhmässä, kohtaamispaikkaverkostossa sekä Hyvän olon Lapinlahti -työryhmässä. Verkostoissa on mukana kunnan eri toimialojen edustajia, järjestöjä, seurakuntien edustajia sekä hyvinvointialueen ammattilaisia. Lisäksi Lapinlahdelta on edustus kaikissa hyvinvointialueen hyvinvoinnin edistämisen verkostoissa.

Lapinlahti on mukana alueellisessa Mieliteko-ohjelmassa, jonka tavoite on lisätä pohjoissavolaisten mielen hyvinvointia ja vähentää päihteiden käyttöä. Voit lukea lisää ohjelmasta Mielitekomedian verkkosivuilla

Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen suunnitelmat ja raportit

Hyvinvoinnin edistäminen perustuu tietoon väestön hyvinvoinnin, terveydentilan ja arjen turvallisuuden muutoksista. Työvälineenä tässä työssä on lakisääteinen hyvinvointikertomus, joka laaditaan tiiviimpänä raporttina vuosittain ja laajana kertomuksena kerran valtuustokaudessa. Laajan kertomuksen tietojen pohjalta tehdään hyvinvointisuunnitelma seuraavaksi valtuustokaudeksi.