Vaikuttajatoimielimet

Kunnassa on nuorisovaltuusto (NuorisoFoorumi), ikäihmistenneuvosto, vammaisneuvosto ja lapsi- ja perheneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.

Näillä vaikuttajatoimielimillä ei ole päätösvaltaa ja ne eivät ole kunnan varsinaisia toimielimiä. Neuvostot toimivat kunnanhallituksen hyväksymien toimintaohjeiden mukaisesti.

Neuvostot voivat tehdä aloitteita Lapinlahden kunnalle ja aloitteet käsitellään toimivaltaisessa toimielimessä kuuden kuukauden kuluessa. Kunnanhallitus esittää vuosittain huhtikuun loppuun mennessä valtuustolle luettelon neuvostojen tekemistä aloitteista ja suoritetuista toimenpiteistä.

Neuvostojen pöytäkirjat pidetään nähtävillä kunnan verkkosivuilla.

Lapinlahden kunnan ikäihmisten neuvosto toimii lapinlahtelaisten ikäihmisten puolestapuhujana ja edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kunnallisessa päätöksenteossa ja edistää viranomaisten, ikääntyneiden sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa. Lisäksi ikäihmisten neuvostolla on edustus hyvinvointialueen ikäihmisten neuvostossa ja neuvostot tekevät tiivistä yhteistyötä.

Ikäihmisten neuvoston jäsenet

Jäsen Varajäsen Järjestö tai muu taho
Matti Katainen, puheenjohtaja Iiris Korhonen Lapinlahden eläkkeensaajat
Meeri Mähönen, varapuheenjohtaja Jaakko Korhonen Eläkeliito Varpaisjärven yhdistys
Eino Tissari Maire Väisänen Eläkeliito Lapinlahden yhdistys
Tuula Kumpulainen Sirpa Rissanen Lapinlahden eläkeläiset
Ulla Taskinen   Varpaisjärven SPR
Pentti Ryth Päivi Kasurinen Lapinlahden SPR
Kirsi-Maria Turunen Matias Koponen Varpaisjärven evl seurakunta
Pauliina Ruotsalainen   Lapinlahden evl seurakunta
Aaro Kubin   kunnanhallituksen kummi
Henna Rissanen   sihteeri

 

Nuorisovaltuusto on lapinlahtelaisten nuorten äänitorvi, jonka tehtävänä on viedä nuorten ideoita ja ajatuksia eteenpäin. Kuukausittaisissa kokouksissa ovat läsnä myös lautakuntien jäsenistä valitut nuorisovaltuuston kummit. Nuorisovaltuuston työhön kuuluu kehittää Lapinlahtea nuorten silmin ja tehdä siitä entistäkin parempi paikka lapinlahtelaisille nuorille.

Vammaisneuvosto on Lapinlahden kunnan ja kunnan alueella toimivien vammais- ja kansanterveystyön järjestöjen yhteistyöelin. Neuvostossa on mukana vammaisten, heidän omaistensa, vammaisjärjestöjen sekä Lapinlahden kunnan edustajat. Vammaisneuvostolla on edustus hyvinvointialueen vammaisneuvostossa ja neuvostot tekevät tiivistä yhteistyötä.

Vammaisneuvoston jäsenet

Jäsen Varajäsen Järjestö tai muu taho
Riitta Winberg,  puheenjohtaja   Lapinlahden Sydänyhdistys (toimikunta)
Merja Kaivo-oja   Ylä-Savon Autismiyhdistys ry
Esko Nissinen Pauli Böös Kehitysvammaisten tuki
Niilo Pietikäinen   Pohjois-Savon Näkövammaiset ry
Sisko Väisänen   Aivoliiton Ylä-Savon AVH-yhdistys
Reetta Mehtonen   Iisalmen Invalidit
Santtu Väisänen   neuvoston kummi
Henna Rissanen   sihteeri
  •  

Lapsi- ja perheneuvosto on kunnan, sen alueella asuvien ja toimivien lasten, heidän perheiden, järjestöjen sekä muiden tahojen yhteistyöelin. Neuvoston tarkoituksena on seurata lasten ja heidän perheiden hyvinvointia, lapsiperheiden palveluja ja harrastusmahdollisuuksia sekä tehdä ehdotuksia kunnan viranhaltijoille, lautakunnille sekä muille toimielimille ja tahoille toimintojen kehittämiseksi.

 

Jäsen Varajäsen  Järjestö tai muu taho
Anne Kumpusalo-Vauhkonen Sari Hukkanen Lapinlahden Veto ry
Mervi Eskelinen Susanna Hotari Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu
Milana Rimpiläinen   Lapinlahden 4H yhdistys
Sanna Nissinen Mari Pohjola LL-89 ry
Terhi Mäki Susanna Ollikainen Lapinlahden Pallo-95 ry
Senja Stedt   Varpaisjärven srk, Lapinlahden srk
Soile Hiltula Reeta Keijonen MLL:n Lapinlahden yhdistys ry
Tiitu Korhonen   Lapinlahden helluntaiseurakunta
Anni Miettinen Marita Juntunen MLL Varpaisjärven yhdistys
Niina Kainulainen   Sivistyslautakunnan nimeämä kummi