Perusopetus

Perusopetus

Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden ja se on maksutonta. Opetuksen lisäksi oppikirjat ja muu oppimateriaali sekä työvälineet ja aineet ovat maksuttomia.

Oppilaalla on myös oikeus saada jokaisena työpäivänä maksuton, täysipainoinen ateria sekä tietyin edellytyksin maksuton koulukuljetus. Oppilaalla on myös oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä oppilashuolto. Vammaisella tai muulla erityistä tukea tarvitsevalla on lisäksi oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät apuvälineet ja muun muassa tulkitsemis- ja avustajapalvelut ja apuvälineet.

Perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa. Tehtävänä on tarjota oppilaalle mahdollisuus hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuus. Yhteiskunnalle perusopetus tarjoaa välineen kehittää kansakunnan sivistyksellistä pääomaa ja vahvistaa yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa.

Lapinlahdella on kuusi perusopetuksen koulua. Niistä Matin ja Liisan koulu Lapinlahden kirkonkylällä on suurin, noin 600 oppilaan 1-9 vuosiluokkien yhtenäiskoulu. Toiseksi suurin perusopetuksen kouluista on noin 180 oppilaan Varpaisjärven yhtenäiskoulu. Lisäksi kunnassa on neljä luontokylien koulua, joista Alapitkän ja Nerkoon koulut sijaitsevat 5-tien varressa. Nerkoon koulun lisäksi kunnan koillis- ja luoteiskulmilla sijaitsevat Martikkalan ja Paloisten koulut antavat 1-6 vuosiluokkien opetuksen lisäksi esiopetusta. Alapitkän koululla annetaan opetusta vuosiluokille 1-6.

 

Lähikoulun nimeäminen lapinlahtelaiselle lapselle

Lapinlahden kunnassa asuvalle lapselle tulee perusopetuslain mukaan nimetä lähikoulu. Lähikoulu nimetään koulunsa aloittaville ja koululaitokseen uutena tuleville oppilaille. Lapinlahdella on jokaiselle koululle määritelty oppilaaksiottoalueet, joihin pohjaten sivistyslautakunta nimeää kerran vuodessa alkuvuodesta seuraavana lukuvuonna aloittavien ekaluokkalaisten lähikoulut. Kesken lukuvuoden tapahtuvat nimeämiset tekee hallintosäännön mukaan sivistysjohtaja.

Huoltaja voi hakea lapselleen lupaa käydä muuta kuin nimettyä lähikoulua, mutta ehdoksi voidaan perusopetuslain 32 §: n mukaan asettaa se, että huoltajat huolehtivat itse oppilaskuljetuksen kustannuksista. Hakemuksen voi tehdä vapaamuotoisesti sähköpostilla sivistysjohtajalta.

Lisätietoja koulutoimistosta sivistysosaston hallintosihteeriltä tai sivistysjohtajalta. 

Vieraspaikkakuntalaisen lapsen lupa käydä koulua Lapinlahdella

Huoltajat voivat hakea lapselleen oikeutta käydä koulua Lapinlahdella. Lapinlahden kunnan hallintosäännön mukaan oikeuden myöntää sivistysjohtaja. Lapinlahden kunta ei pääsääntöisesti maksa vieraspaikkakuntalaisten lasten koulukuljetusta kunnan ylläpitämiin kouluihin. Tilannetta arvioidaan aina tapauskohtaisesti ja sivistysjohtaja voi erityisistä syistä myöntää maksuttoman koulukuljetuksen. Lupaa voi hakea vapaamuotoisesti sähköpostitse sivistysjohtajalta.

Koulutyöpäivät

Lukuvuosi 2023-2024

  • Syyslukukausi 10.8.-22.12.2023
  • Syysloma 16.-22.10.2023
  • Joululoma 23.12.2023-7.1.2024
  • Kevätlukukausi 7.1.-1.6.2024
  • Talviloma 4.-10.3.2024

Lukuvuosi 2024-2025

  • Syyslukukausi 8.8.-20.12.2024
  • Syysloma 14.-20.10.2024
  • Joululoma 21.12.2024-6.1.2025
  • Kevätlukukausi 7.1.-31.5.2025
  • Talviloma 3.-9.3.2025

Yhteystiedot

Kervinen, Sinikkalukion rehtori ja sivistysjohtaja

Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio
Kunnantalo

Näytä kaikki tiedot
Korhonen, Merjasivistysosaston hallintosihteeri

Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio
Kunnantalo

Näytä kaikki tiedot