Elinvoimapalvelut

Elinvoimapalvelut

Olemme kuntastrategian mukaisesti yritysten kanssa samalla puolella!

Teemme kunnassa käytännön työtä yrittämisen edellytysten edistämiseksi. Käytännössä tavoitteemme ovat mm. seuraavanlaisia: 

- Pyrimme madaltamaan kynnystä, jotta alueen yritykset löytäisivät saatavilla olevat kehittämisen tukimuodot laajemmassa määrin, ja saisivat uusia menestymisen eväitä.
- Kunta saa tiiviin ja avoimen vuoropuhelun kautta palautetta ja ideoita kuinka helpottaa yrittämistä.
- Yritysten työvoiman saatavuus helpottuu.
- Olemassa olevien yritysten toimintaedellytykset ja toimintaympäristö paranee.
- Houkuttelemme aktiivisesti uusia yrityksiä.
- Tietoliikenneverkostomme on nopea.
- Meillä on yritystoimintaan sopivia tontteja ja toimitiloja.
- Lupakäytäntömme ovat ketteriä ja notkeita.
- Arvioimme yritysvaikutukset päätöksenteossa.

Elinvoimapalveluina tarjoamme yritysneuvontaa sekä yritysten perustajille että jo toimiville yrityksille. Lisäksi kunnan työllisyyspalveluista tarjoamme yrittäjille tukea ja koulutusta työllistämiseen.