Oppilaskuljetus

Oppilaskuljetus

Lapinlahden kunnassa koulumatkat myönnetään ja järjestetään noudattaen perusopetuslakia sekä sivistyslautakunnan hyväksymiä periaatteita. 

Oppilaan koulumatkat järjestetään siihen kouluun, jonka koulunkäyntialueella hän asuu tai muuhun kunnan osoittamaan opiskelun vaatimaan kouluun, jos

  • oppilaan koulumatka on yli 3 km (esioppilaat ja 1 - 2 luokan oppilaat)
  • oppilaan koulumatka on yli 5 km (3 - 9 luokan oppilaat).
  • oppilaan koulumatka on määritelty vaaralliseksi Lapinlahden kunnan oppilaskuljetusstrategiassa.

Oppilaalle voidaan myöntää maksuton koulukuljetus hakemuksesta, mikäli oppilaan koulumatka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Koulukuljetushakemus osoitetaan sivistysosaston hallintosihteerille ja päätökset tehdään pääsääntöisesti yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Koulumatkan vaarallisuudesta voidaan pyytää tarvittaessa viranomaislausunto. Haettaessa maksutonta koulukuljetusta koulumatkan vaikeuden tai rasittavuuden perusteella tulee huoltajan toimittaa hakemuksen liitteenä riittävä selvitys (lääkärin tai psykologin lausunto).

Jos huoltaja haluaa oppilaan käyvän muuta kuin oman koulunkäyntialueensa koulua, tulee huoltajan hakea sivistysjohtajalta lupaa käydä muuta kuin lähikoulua. Päätöksen yhteydessä otetaan kantaa mahdollisen koulukuljetuksen järjestämistapaan. Periaatteena on, että mikäli huoltaja haluaa oppilaan käyvän muuta kuin lähikoulua, vastaa huoltaja koulukuljetuksesta. 

Yhteishuoltajuudessa olevilla oppilailla on koulukuljetusoikeus edellä mainittujen perusteiden mukaisesti omaan lähikouluun siitä osoitteesta, jossa oppilas on väestörekisteritietojen mukaan kirjoilla. 

Koulukuljetukset järjestetään linjaliikenteen ja kunnan hankkiman koululaisliikenteen yhdistelmänä. Oppilas voi iltapäivisin joutua odottamaan kuljetusta tunnin ja oppilaan koulumatkaan voi sisältyä enintään kolmen kilometrin kävelymatka linja-autopysäkille/koulukuljetusreitin varteen.  Oppilaan koulumatka saa odotuksineen kestää enintään 2,5 tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia.

Lapinlahden kunnan oppilaskuljetusstrategia on  viimeksi päivitetty palvelulautalautakunnassa 16.4.2019.

Yhteystiedot

Korhonen, Merjasivistysosaston hallintosihteeri

Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio
Kunnantalo

Näytä kaikki tiedot