Varhaiskasvatusmaksut

Varhaiskasvatusmaksut

Kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa asiakasmaksut määräytyvät perheen koon, perheen veronalaisten ansio- ja pääomatulojen sekä varatun hoitoajan mukaan. Tarkemman maksuohjeen löydät alla olevasta liitteestä.

Lapinlahden kunnan varhaiskasvatus saa tulorekisteristä palkka-, eläke- ja etuustietoja 1.1.2021 lähtien. Kun haet lapsellesi esimerkiksi varhaiskasvatuspaikkaa, teet tuloselvityksen tai ilmoitat tulojen muutoksesta, sinun ei tarvitse liittää jatkossa kaikkia tulotietoja hakemukseesi, mikäli annat luvan katsoa ne tulorekisteristä. Voit antaa suostumuksesi tuloselvityslomakkeella tai muutoin kirjallisena. Ilman suostumusta sinun tulee toimittaa tarvittavat dokumentit tuloistasi palvelusihteerille.

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää kattavat tiedot kansalaisille maksetuista palkoista, eläkkeistä ja etuuksista. Työnantajilla ja muilla suorituksen maksajilla on velvollisuus ilmoittaa tiedot maksamistaan palkoista ja etuuksista tulorekisteriin. Lapinlahden kunnan varhaiskasvatuksen lisäksi tulorekisterin tietoja hyödyntävät esimerkiksi Kela ja Verohallinto. Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, johon niillä on lain mukaan oikeus ja jota ne tarvitsevat toiminnassaan.

Tulorekisteri helpottaa maksupäätöksen saamista monen henkilön kohdalla, mutta on mahdollista, että sinulta pyydetään jatkossakin esimerkiksi palkka- ja työsuhdetietoja. Tämä johtuu joko siitä, että työnantajasi ei ole ilmoittanut tulorekisteriin tietoja tai siitä, että tulorekisterin tiedot eivät riitä hakemuksesi käsittelyyn. Työnantaja voi ilmoittaa tulotietoja tulorekisteriin joko suppeasti tai eritellysti. Kunnat saavat tulorekisteristä vain palkkatiedot, eläkkeet ja etuudet, Kelan maksamat peruspäivärahat, työmarkkina- ja koulutustuet, sairauspäivärahat sekä äitiys-, isyys- ja vanhempainrahat. Huoltajien tulee ilmoittaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämistä varten edelleen pääomatulot (esim. vuokratulot, korkotulot, osinkotulot), metsätulot, yrittäjän työtulot ja elatusavut. Lue lisää tulorekisteristä täältä.
Asiakkaan on edelleen toimitettava tuloselvityslomake allekirjoitettuna ja liittää siihen tarvittavat liitteet niistä tuloista, joita ei saada tulorekisteristä.

Lisätietoja asiakasmaksuista

Nieminen, Riittavarhaiskasvatuspäällikkö