Osallistu ja vaikuta

Lapinlahdella kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa toimintaan eri tavoin. Asukkaiden kuuleminen sekä vuorovaikutus päättäjien ja kuntalaisten kesken on tärkeää, jotta kuntamme olisi mahdollisimman elinvoimainen ja hyvinvoiva.

Järjestämällä erilaisia keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kyselyitä kuntalaisille pyrimme selvittämään kuntalaisten mielipiteitä ennen päätöksentekoa. Lisäksi teemme yhteistyötä kuntamme toimijoiden, kuten yhdistysten ja yritysten kanssa.

Voit antaa palautetta Lapinlahden kunnan palveluista, toiminnasta ja päätöksenteosta sähköisellä palautelomakkeella.

Kuntalaisaloite

Kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloiteoikeus perustuu kuntalain 23 §:ään. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.

Kaikki kunnassa vireille tulleet aloitteet käsitellään toimivaltaisessa kunnan viranomaisessa ilman aiheetonta viivytystä. Kunnan on ilmoitettava aloitteen tekijälle aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Lisäksi kunnan valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.