Kunnanhallitus

Kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa ja taloutta sekä vastaa sen toiminnan tuloksellisuudesta ja edunvalvonnasta.

Lapinlahden kunnanhallituksessa on 9 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallituksen jäsen ja varajäsen voidaan valita vain valtuutetuista, jollei tasa-arvolaista tai jostain pakottavasta syystä muuta johdu. 

Valtuusto valitsee kunnanhallituksen jäsenistä kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

TULEVAT KOKOUKSET

Ma 27.5 klo 17

Ma 17.6. klo 17

 

KUNNANHALLITUS 1.6.2023 - 31.5.2025

Jäsen Henkilökohtaiset varajäsenet

Kari Virranta (Kesk) puheenjohtaja

Jarmo Tikkanen
Terttu Ruotsalainen (Kesk) varapuheenjohtaja Jenni Rönkkö
Heidi Tuovinen (Kesk) Paula Rusanen
Ossi Martikainen (kesk) Markku Ukkonen
Pave Hirvonen (PS) Kari Rissanen
Jouni Majala (KD) Minna Forsberg
Tiina Heikkinen (VAS) Heidi Komulainen
Jorma Rannio (SDP) Jorma Ruotsalainen
Anu Sorjonen (Kok) Satu Kuutsa