Lautakunnat

Valtuusto päättää hallintosäännössä kunnan lautakuntarakenteen. Valtuusto asettaa kunnanhallituksen alaisena toimivat lautakunnat ja päättää niiden jäsenmäärästä sekä toimi- ja päätösvallasta. 

Lapinlahden kunnassa on seuraavat lautakunnat:
- Sivistyslautakunta
- Tekninen lautakunta
- Ympäristölautakunta
- Keskusvaalilautakunta

 

SIVISTYSLAUTAKUNTA 1.6.2023 - 31.5.2025

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Antti Valta
puheenjohtaja

Jorma Sonninen

Niina Kainulainen varapuheenjohtaja

Anne Tissari
Paula Rusanen Helmimarja Tuhkanen
Santtu Väisänen Marco Vornanen
Anni Miettinen Ulla Kolari
Jarno Koski Juha Halonen
Pekka Kasurinen Minna Jääskeläinen
TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.6.2023 - 31.5.2025
 
Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Marko Rahkola
puheenjohtaja
Joona Piironen
Sami Taimela
varapuheenjohtaja
Pauli Smolander
Mervi Hiltunen Tiina Husso-Moilanen
Marjo Väisänen Ulla Kolari
Minna Forsberg Päivi Kasurinen
Risto Ollikainen Jouni Määttä
Matti Kojo Antti Hämäläinen

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 1.6.2023 - 31.5.2025

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Jenni Rönkkö puheenjohtaja Leena Pelkonen
Anne Niiranen varapuheenjohtaja Merja Toikkanen
Mikko Heikkinen Pertti Heikkinen
Markku Ukkonen Tatu Hänninen
Riku Räsänen Jussi Ruotsalainen
Kirsi Rovio Anni Miettinen
Antti Mantsinen Miika Leskinen

Tarkastuslautakunta
Lapinlahden kunnan ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.
Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Sisäinen valvonta on osa johtamista. Sisäisestä valvonnasta vastaavat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja.

TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.6.2023 - 31.5.2025

Jäsenet

Henkilökohtaiset
varajäsenet

Rauno Savolainen
puheenjohtaja

Tuomo Lahtinen

Ari Turunen
varapuheenjohtaja

Risto Ollikainen
Anneli Valta-Lisitsin Pia Kyyrö-Harju
Kari Tuovinen Kauko Hiltunen
Irma Korhonen Minna Jääskeläinen

Keskusvaalilautakunnassa on viisi jäsentä ja vähintään viisi varajäsentä. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Keskusvaalilautakunta on lakisääteinen kunnan toimielin, jonka tehtävänä on huolehtia vaalien järjestelyistä vaalilain mukaan.

KESKUSVAALILAUTAKUNTA 1.6.2023 - 31.5.2025

Jäsenet Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä 
Antero Ylitalo puheenjohtaja Leena Tikkanen
Tarmo Heiskanen varapuheenjohtaja Esa Heikkinen
Aki Tissari Pertti Heikkinen
Sirpa Rissanen Ulla Kolari
Anni Miettinen Heikki Riikonen
  Seppo Ryhänen
  Elli Karppinen
  Mari Tabell