Oppivelvollisuus

Oppivelvollisuus

Mitä oppivelvollisuus tarkoittaa ja keitä se koskee

Laajennettu oppivelvollisuus astui voimaan vuonna 2021 ikäluokka kerrallaan. Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.  Oppivelvollisuuden laajentaminen koskee niitä nuoria, jotka suorittavat perusopetuksen oppimäärää oppivelvollisina 1.1.2021 tai sen jälkeen. Oppivelvollisuuden laajentaminen ei koske siis vuonna 2003 tai sitä aiemmin syntyneitä henkilöitä, vaikka he vielä parhaillaan suorittaisivat perusopetuksen oppimäärää, sillä heidän perusopetuslain mukainen oppivelvollisuutensa on päättynyt ennen vuotta 2021. 

Oppivelvollisuuden suorittaminen

Perusopetuksen jälkeinen oppivelvollisuus suoritetaan pääsääntöisesti lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa. 

Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen välisessä nivelvaiheen koulutuksessa. Nivelvaiheen koulutuksia ovat perusopetuksen lisäopetus (kymppiluokka) ja TUVA-koulutus eli tutkintokoulutukseen valmeva koulutus. Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös kansanopistojen oppivelvollisille suunnatussa koulutuksessa ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat voivat suorittaa oppivelvollisuutta TELMA-koulutuksessa (työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa). Lisäksi oppivelvollisuutta voi suorittaa oppisopimuskoulutuksena. 

Oppivelvollisuuden keskeyttäminen

Oppivelvollisuuden keskeyttämisestä säädetään oppivelvollisuuslain 7 §:ssä. Perusteita oppivelvollisuuden määräaikaiselle keskeyttämiselle ovat:

  • oppivelvollisuuden suorittamisen estävä pitkäaikainen sairaus tai vamma
  • äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa (käytännössä vanhempainpäivärahan saamisen ajalta)
  • tilapäinen ulkomailla oleskelu (esim. vaihto-opiskelu, perhe muuttaa tilapäisesti ulkomaille)
  • elämäntilanteeseen liittyvä muu painava syy, joka estää oppivelvollisuuden suorittamisen.

Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämistä voi hakea sekä perusopetuksen aikana että perusopetuksen jälkeisessä oppivelvollisuuskoulutuksessa. Päätös oppivelvollisuuden keskeyttämisestä tehdään oppivelvollisen tai hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajan hakemuksesta. Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä päättää opetuksen tai koulutuksen järjestäjä tai oppivelvollisen asuinkunta, jos nuorella ei ole opiskelupaikkaa.

Oppivelvollisuuden suorittaminen keskeytetään pääsääntöisesti määräaikaisesti eli oppivelvollisuuden suorittamisen esteenä olevan olosuhteen arvioidun keston ajaksi.