Kunnan kiinteistöt

Kunnan kiinteistöt

Lapinlahden kunta tarjoaa käyttäjille toimivat, kustannuksiltaan edulliset, terveelliset ja turvalliset toimitilat, joiden käyttöaste on korkea. Kunnan kiinteistöjen kunnossapitoon kuuluvat kaikki kunnan omistuksessa olevat tilat.

Teknisen lautakunnan alaisuudessa toimiva kiinteistökeskus vastaa kunnan omistuksessa olevien toimitilojen hallinnosta, ylläpidosta ja vuokraamisesta sekä näiden suunnittelu- ja rakennuttamistehtävistä sekä vastaa toimitilojen järjestämisestä kunnan eri yksiköille. 

Kiinteistöjen kunnossapidon tehtävänä on huolehtia Lapinlahden kunnan tilojen kunnosta siten, että niiden laatutaso ja arvo säilyvät.

Kaikki normaaliin työaikaan ilmenevät kiinteistönhoitotyöt tulee ilmoittaa kunnan kiinteistöpyyntö palvelun kautta.

Riekki, Mikkokiinteistöpäällikkö
Salmela, Katrisiivoustyönjohtaja
Tekninen osasto, Päivystys