Asumisterveys

Asumisterveydestä vastaa Siilinjärven kunnan isännöimä ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue, johon myös Lapinlahden kunta kuuluu. Asumisterveydenhuollon tavoitteena on taata kuntalaisille terveellinen ja turvallinen asuinympäristö.

Yksityisiä ihmisiä terveysvalvonta palvelee erityisesti silloin, kun on kyse yksityisen henkilön terveyteen, ja joissakin tapauksissa myös omaisuuteen, vaikuttavista ulkoisista tekijöistä.
https://www.siilinjarvi.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistoterveys/

Asunnot

Asunnon sisätilojen olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa. Rakennuksen omistajan tulee huolehtia rakennuksen kunnosta ja asukkaan tulee käyttää asuntoa niin, ettei asukkaalle aiheudu terveyshaittaa.

Epäiltäessä sisäilmaongelmaa, tulee rakennuksen omistajan selvittää ongelman syyt ja korjata terveyshaittaa aiheuttavat tekijät. Taloyhtiössä asukkaan tulee ottaa ensimmäiseksi yhteyttä isännöitsijään ja vuokra-asunnoissa asunnon omistajaan tai isännöitsijään. Taloyhtiön tai asunnon omistajan tulee selvittää asiaa. Mikäli taloyhtiö tai asunnon omistaja ei ryhdy toimenpiteisiin voit ottaa yhteyttä terveystarkastajaan. Terveystarkastaja antaa ohjeita ja voi tehdä tarvittaessa asunnontarkastuksen mahdollisten terveyshaittaa aiheuttavien tekijöiden selvittämiseksi

 

Julkiset tilat

Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo julkisten tilojen kuten koulujen, päiväkotien ja vanhainkotien sekä liikuntatilojen ja kauneushoitoloiden terveydellisiä olosuhteita. Valvontaa tehdään vuosittain hyväksyttävän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisesti sekä mahdollisten asiakasvalitusten perusteella. Valvonnassa kiinnitetään huomiota muun muassa tilojen riittävyyteen, rakenteiden kuntoon, kuten esimerkiksi mahdollisiin home- ja kosteusvaurioihin sekä sisäilman hyvään laatuun ja ilmanvaihtoon.

Julkisten tilojen ja edellä mainittujen työtilojen käyttöönotosta on tehtävä ilmoitus terveystarkastajalle. Tee ilmoitus ensisijaisesti sähköisesti ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisessa ilmoituspalvelussa ilppa.fi.  Voit tehdä ilmoituksen myös käyttämällä ilmoituslomaketta. Ilmoituslomakkeet löytyvät täältä.

Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmatilanteita selvitetään yhdessä kuntien sisäilmatyöryhmien kanssa. Asiantuntija-apua hankitaan tarvittaessa kosteusvaurioiden selvittelyyn erikoistuneilta konsulteilta sekä asiantuntijalaitoksilta.

Jos epäilet koulussa tai päiväkodissa sisäilmaongelmaa, ota yhteys ensisijaisesti päiväkodin johtajaan tai koulun rehtoriin. Terveyshaittatilanteissa voit ottaa yhteyttä myös terveystarkastajaan.