Katujen kunnossapito

Katujen kunnossapito

Tekninen osasto vastaa kunnan kaavateiden kunnossapidosta, kuten kadun päällysteiden kunnosta, liikennemerkeistä, katuvaloista, aurauksesta ja hiekoituksesta.

Katujen ja yleisten alueiden valaistuksella parannetaan turvallisuutta, jonka lisäksi valaistus lisää viihtyisyyttä ja monipuolistaa yleisten alueiden käyttöä.

Lapinlahden kunnan katuvalaistus kattaa Lapinlahden, Varpaisjärven sekä Alapitkän taajamat. Lisäksi kunnalla on valaistuja tieosuuksia Akkalansalmella ja Martikkalassa. Vuosina 2014–2016 suuri osa vanhoista valaisimista on vaihdettu energiatehokkaisiin led-valaisimiin. Vanhaa valaistusta uusitaan edelleen katusaneerauksien yhteydessä.

Katuvalaistus sammutetaan kaikista taajamista kesäkaudeksi viikoilla 18–34.

Katuvalohuoltoa tehdään keskitetysti kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja talvella. Laajempia linjavikoja korjataan myös muina aikoina. Huoltotöiden aikana katuvaloja voidaan joutua sytyttämään myös valoisan aikaan.

ELY-keskuksen katuvalaistuskohteet: Linnansalmentie Lapinlahdella, Lapinlahdentie ja Kauppatie Varpaisjärvellä

ELY-keskuksen ylläpitämien katuvalojen vikailmoitukset voi ilmoittaa palauteväylän kautta,  https://liikenne.palautevayla.fi

Kesäaikana Lapinlahden kunnan kaavateillä suoritetaan tarvittavia kunnossapitotoimenpiteitä, kuten

  • Asfaltinpaikkaus
  • Ajoratamaalaukset
  • Sorapintaisten katujen lanaus ja suolaus
  • Katujen piennaralueiden ja puistojen nurmialueiden ja istutusten hoito

 

Lapinlahden kunnan talvikunnossapitovastuulla olevat kaavatiet ja kiinteistöt on jaettu 7 kunnossapitoalueeseen. Talvikunnossapito on kilpailutettu ja jokaiselle kunnossapitoalueelle on valittu kunnossapitourakoitsija, joka vastaa Lapinlahden kunnan määrittelemien kunnossapitokynnysten mukaisesti oman alueensa kunnossapidosta. 

 

o Alue rajautuu Linnansalmentien eteläpuolelle ja Savon radan länsipuolelle

o Pääalueina tehtaan seutu, Väärni, Väärninkallio, Peltoniemi. Alueeseen sisältyy Nerkoolla kunnan kunnossapitovastuulla olevat liikenneväylät

o Urakoitsija: Länsiharjun tila

o Alue rajautuu pääosin Savon radan itäpuolelle

o Pääalueina Haminamäki, Ransunpelto, Rommeikonmäki, Puustelli ja Kunnanranta

o Urakoitsija: Lapinlahden Konetyö Ay

o Sisältää kunnan omistamat kiinteistöt Lapinlahden taajamassa

o Urakoitsija: Konetyö Miettinen

o Alue rajautuu Kauppatien ja Nilsiäntien länsipuolelle

o Pääalueina Berliini, Vuorinen ja Syrjälampi

o Urakoitsija: Maansiirto Ruotsalainen Oy

o Alue rajautuu Kauppatien ja Nilsiäntien itäpuolelle

o Pääalueina Pappilanpelto ja Töllinranta

o Urakoitsija: Maansiirto Janne Ahonen Oy

o Sisältää kunnan omistamat kiinteistöt Varpaisjärven taajamassa

o Urakoitsija: Maansiirto Janne Ahonen Oy

o Sisältää kaavatiet ja muut kunnan kunnossapitovastuulla olevat liikenneväylät sekä kunnan omistamat kiinteistöt Alapitkän taajamassa

o Urakoitsija: Konetyö Miettinen

Lapinlahden taajamien alueella on myös valtion teitä, joiden kunnossapito on Pohjois-Savon ELY-Keskuksen vastuulla. ELY-Keskuksen kunnossapidon piirissä olevia teitä ovat mm.

  • Linnansalmentie, Lapinlahden taajamassa
  • Lapinlahdentie, Kauppatie ja Nilsiäntie Varpaisjärven taajamassa
  • Asemapolun pohjoispää, Alapitkän taajamassa

 

Näiden teiden kunnosta voi antaa palautetta ELY-keskukselle alla olevan linkin kautta.

https://www.ely-keskus.fi/liikenteen-asiakaspalvelu1

 

Tiet ja kunnossapitoluokat voi tarkistaa kartasta:

https://suomenvaylat.vayla.fi/link/0/453438/7018479/2520+100+tiestotiedot:Talvihoitoluokka_velho++3190+100+tiestotiedot:SV_tienumerot_yleiskartta++793+100+default/?lang=fi