Katuhankkeet

Katuhankkeet

Kukkurantien ja Rommeikonmäentien perusparannus (6-7/2023-2024)

Rommeikonmäentien peruskorjaus jatkuu 13.5. ja valmistuu maanrakennus- ja vesihuoltotöiden osalta heinäkuun alkuun mennessä.

Hanke jakautuu kahdelle vuodelle. Lapinlahden Rommeikonmäessä sijaitseva Kukkurantie peruskorjattiin kesän 2023 aikana. Kadun runko uusittiin kokonaan kantavuuden ja kuivatuksen parantamiseksi. 

 

Pappilanpellon katujen peruskorjaus (8/2023-2024)

Hanke jakautuu kahdelle vuodelle. Pastorintien, Rovastintien ja Kanttorintien rungot uusitaan kokonaan kantavuuden ja kuivatuksen parantamiseksi. Lisäksi Lapinlahden Vesi Oy suorittaa alueella kunnallistekniikan uusimisen.

Pappilanpellon katujen peruskorjaus jatkuu 6.5. ja valmistuu maanrakennus- ja vesihuoltotöiden osalta syys-lokakuulla.

Työt jatkuvat aluksi Pastorintiellä ja etenävät siitä Rovastintielle. Rovastintiellä tehdään ensiksi valmiiksi Pastorintien liittymien välinen osuus ja lopuksi osuus Nilsiäntieltä Ulmansaarentien kautta Pastorintien liittymään. Ulmansaarentiestä korjataan Nilsiäntien ja Rovastintien välinen osuus.

Peltoniemen alueen katujen perusparannus 4/2024-2027

Peltoniemen alueen katujen perusparannus on käynnistynyt Peltoniemen rannan hulevesialtaan ja hulevesien viivytysojan rakentamisella. Samassa yhteydessä rakennetaan viemärilinja Onkitien ja Riihitien välille ja saneerataan Onkitien pään huleveden yhteys hulevesialtaaseen.

Peltoniemen alueen rakennustyöt jäävät tauolle toukokuun alussa ja jatkuvat mahdollisuukisen mukaan myöhemmin kuluvan vuoden aikana. Kaiken kaikkiaan kyseessä on monivuotinen projekti, jossa saneerataan Peltoniemen itäpuolen tonttikadut ja niiden vesihuolto- ja hulevesilinjat.

Heinäahontien jalankulku- ja pyöräilynväylän jatkaminen Kukkurantieltä Lahdenperäntielle

Suunnittelu jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamiseksi Heinäahontien varteen välille Kukkurantie-Lahdenperäntie on käynnissä. Rakentamisen on tarkoitus alkaa keväällä 2024. Hanke toteutetaan yhteistyössä ELY-keskuksen ja Lapinlahden kunnan kanssa.