Vesihuolto

Vesihuolto

Lapinlahden Vesi Oy

Lapinlahden Vesi Oy on Lapinlahden kunnan omistama osakeyhtiö, jonka vastuulla on talousveden jakelu, jäte- ja hulevesien viemäröinti sekä jätevesien puhdistus Lapinlahden kunnanvaltuuston hyväksymillä toiminta-alueilla. Sen toiminta-alueisiin kuuluvat kaikki kunnan neljä taajamaa (Lapinlahden, Varpaisjärven ja Alapitkän kirkonkylät sekä Nerkoo) ja joiltakin osin myös haja-asutusaluetta.

Talousveden tuottamisesta Lapinlahdella vastaa viiden kunnan yhteinen tukkuvesiyhtiö Ylä-Savon Vesi Oy, jonka kanssa Lapinlahden Vesi Oy tekee läheistä yhteistyötä. Lapinlahden maaseutualueiden talousvedenjakelusta huolehtivat vesiosuuskunnat ja avoimet yhtiöt.

Lapinlahden kunnan alueella on kaksi jätevedenpuhdistamoa: Suoniemen puhdistamo Lapinlahdella ja Varpaisjärven puhdistamo Varpaisjärven taajaman alueella.

Lapinlahden kunnan alueella toimii neljätoista vesiosuuskuntaa sekä yksitoista pientä vesiyhtymää. Osuuskunnat hoitavat pääasiassa Lapinlahden kunnan maaseutualueen vesihuollon. Vesiosuuskunnat ovat itsenäisiä vesiyhtiöitä ja niillä on omat toiminta-alueet. Osuuskunnat ostavat pääsääntöisesti talousvetensä Lapinlahden Vesi Oy:ltä. Osalla vesiyhtymistä on myös omaa talousveden tuotantoa.

Nimi  Toiminta-alue
Juminen  Jumisen seutu
Kivistö-Karvasalmi  Kivistö, Karvasalmi
Korpijärvi  Korpijärvi
Lahdenperä  Lahdenperä, Aisomäki, Heinäaho
Lukkarila  Lukkarila
Murtomäki  Murtomäki
Mäntylahti  Mäntylahti, Immola
Nerkoonniemi  Nerkoonniemi, Telppänen
Ollikkala-Humppi  Humppi, Savonjärvi
Pajujärvi  Pajujärvi, Alilampi, Joenpolvi, Tölvä, Luhi, Juurikkala, Yläpitkä, Naarvanjärvi, Kotalahti, Mikka
Pölönmäki  Martikkalan eteläosa, Väisälänmäki
Saaristotie  Akkalansaari, Liponsaari, Ulmansaari
Sutela  Sutela
Syväri  Länsiranta, Syvärin itäranta

Suoniemen puhdistamo puhdistaa Lapinlahden kirkonkylän, Nerkoon, Alapitkän, sekä Lahdenperän viemäriosuuskunnan jätevedet. Alapitkän ja Nerkoon jätevedet johdetaan puhdistamolle siirtoviemäriä pitkin. Suoniemen puhdistamo vastaa asukasvastineluvultaan 80 000 asukkaan puhdistamoa. Puhdistamon suureen kokoon on syynä maidonjalostusteollisuuden aiheuttama jätevesikuormitus.

Varpaisjärven puhdistamo puhdistaa Varpaisjärven taajaman, sekä Nilsiäntien varresta ja Reittiön kylältä Kuopion kaupungin puolella tulevat jätevedet. Molemmilla puhdistamoilla on lisäksi sako/umpilietteen vastaanottoasemat.

Puhdistamojen ja jätevesipumppaamoiden käyttö ja ylläpito on ulkoistettu Operon Finland Oy:lle. Operon Group Oy