Talous ja strategia

Talous ja strategia

Kuntastrategia on kunnanvaltuuston hyväksymä strategia, josta kunnan kaikki keskeisin päätöksenteko, suunnittelu ja kehittäminen johdetaan. Kuntalain 37§ mukaisesti kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategia tulee tarkistaa vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. (KL 410/2015)linkki toiseen palveluun.

Lapinlahden kunnan strategiset kärkitavoitteet ovat:

- Lapinlahti on visionäärinen ja tekevä kunta
- Palvelemme intohimoisesti
- Teemme hyvinvointia edistävää yhteistyötä
- Olemme yritysten kanssa samalla puolella
- Taloutemme on tasapainossa ja vakaalla pohjalla

Lapinlahden kuntastrategia 2021-25

Talous

Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla taloussuunnitelmalla. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarviota on noudatettava kunnan toiminnassa.

Talousarvion toteumaraportti 2022