Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö

                                                                       

 

Etsivänuorisotyö on  erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on tavoittaa alle 29 -vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työelämän ulkopuolella tai tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut.

Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä haluaa, vahvistaa nuoren valmiuksia päästä elämässä eteenpäin ja on nuorelle aina vapaaehtoista. Etsivä nuorisotyö on läsnä nuorten keskuudessa ja tarjoaa mahdollisuuden turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin, etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin sekä tukee nuorta hakeutumaan niihin palveluihin, joita hän tarvitsee ja haluaa.

Etsivä nuorisotyöntekijä tukee alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen, työelämän tai muiden palveluiden ulkopuolella. Yhteistyössä etsivän nuorisotyöntekijän kanssa nuorella on mahdollisuus kerätä tietoa ja taitoja sekä sellaista sosiaalista pääomaa, joilla suunnataan kohti aikuisuutta.

 

 

Jokiniemi, Tanjaetsivä nuorisotyöntekijä / lähiesihenkilö