Kuopion konservatorion Lapinlahden toimipiste

Kuopion konservatorion Lapinlahden toimipisteen opetustarjontaan sisältyy:

  • Musiikin perusopinnot ja musiikin syventävät opinnot klassisessa musiikissa ja rytmimusiikissa
  • Musiikin varhaisiän opinnot (Muskarit ja musiikin valmentava opetus: Alkusoitto, Soitinkaruselli ym.)

Lapinlahdella musiikin perusopinnoissa ja syventävissä opinnoissa omaksi instrumentiksesi voit valita pianon, viulun, alttoviulun, sellon, klassisen kitaran, harmonikan, huilun sekä laulun (rytmimusiikki). Muiden soittimien opetusta järjestetään Lapinlahdella mahdollisuuksien mukaan.

Musiikin perusopinnot tarjoavat mahdollisuuden kehittää yksilöllisesti ja monipuolisesti musiikillista osaamista. Klassisen musiikin perusopintoihin sisältyy instrumenttiopintojen lisäksi myös yhteismusisointia (orkesterit ja konsertit) sekä musiikkitaidon kursseja (musiikin teoriaopinnot). Opinnot voi aloittaa aivan alusta tai jatkaa jo aiemmin aloitettua harrastusta. Oppilaat otetaan musiikin perusopintoihin oppilasvalinnan kautta – oppilashaku järjestetään perinteisesti maalis–huhtikuussa, joskus myös elokuussa. Opetus etenee joustavasti ja yksilöllisesti tasolta toiselle. Esiintyminen yksin ja yhdessä sekä esiintymisen harjoitteleminen ovat myös tärkeä osa musiikinopiskelua. Perusopintojen jälkeen oppilas voi siirtyä musiikin syventäviin opintoihin.

Alle kouluikäisille on tarjolla muskareita sekä soitinkarusellitoimintaa, jossa pääset tutustumaan lukuvuoden aikana useisiin eri soittimiin. Tällä hetkellä musiikin perusopinnoissa ja syventävissä opinnoissa on mukana reilut 40 oppilasta ja musiikin varhaisiän opinnoissa lähes 50 lasta. Myös aikuiset ovat tervetulleita meille harrastamaan!

Musiikin perusopetus ja osa musiikin varhaisiän opinnoista tapahtuu Matin ja Liisan koulun Viisun (Monarintie 1) uusissa opetustiloissa, sisäänkäynti D-ovesta. Muskareista osa järjestetään päiväkotimuskareina mm. Jussinpihan päiväkodissa (Juhani Ahontie 8) ja päiväkoti Villa-Köpölässä (Suistamontie 12A).

Komulainen, Markorehtori

toimistolla ma, ti, ke ja to klo 9−15

Näytä kaikki tiedot