Nuorten kesätyötuki ja -työllistäminen

Lapinlahden kunta tukee nuoria työllistäviä kotitalouksia, yrityksiä ja yhteisöjä myöntämällä kesätyötukea nuoren palkkaukseen. Kesätyötukea myönnetään vuosittain varattujen määrärahojen puitteissa ja määräraha varataan saapuneiden hakemusten järjestyksessä.

Kesätyötuki on 25 €/päivä. Sitä maksetaan vähintään 250 €/ nuori ja enintään 500 €/ nuori.Työnantaja voi saada tukea useamman nuoren työllistämiseen, mutta nuori voi saada tukea vain yhden työnantajan palveluksessa työskentelyyn.

Nuorten kesätyötukea haetaan keväisin, tarkka hakuaika ilmoitetaan erikseen alkuvuodesta.

 

 

 

Nuorten kesätyöllistäminen

Lapinlahden kunta toteuttaa nuorten kesätyöllistämisen yhteistyössä 4H:n kanssa. Nuorten kesätyöpaikkojen hakuaika ilmoitetaan vuosittain paikallislehdessä, sosiaalisessa mediassa ja kunnan kotisivuilla.

Hakuaika on alkuvuonna, aina erikseen ilmoitettuna ajankohtana.

 

Rytkönen, Heidityöllisyyskoordinaattori