Työllistämisen kuntalisä

Lapinlahden kunta tukee yrityksiä, yhdistyksiä, säätiöitä ja järjestöjä pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä maksamalla työllistämisen kuntalisää. Kuntalisää voidaan maksaa lapinlahtelaisten yli 200 päivää työmarkkinatukea saaneen henkilön työllistämiseen työn järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Kuntalisä on 500 euroa kuukaudessa/palkattava henkilö. Kuntalisää myönnetään enintään 12 kuukauden ajaksi.

Rytkönen, Heidityöllisyyskoordinaattori